Novinky

08. 02.

Sledujte náš eshop! V těchto dnech vkládáme nové hračky. Nabízíme zboží, které je v Čechách těžko dostupné. Neváhejte, počet kusů je vždy omezen.

V nabídce například Camp Rock, High School Musical, Hannah Montana, Primeval- Pravěk útočí, Indiana Jones, Barney a jeho přátelé, panenky Bratz a příslušenství, Scooby Doo, Star Wars, Batman, Toy Story, Cars, Bořek stavitel, Tomáš a přátelé, Transformers, panenky s příslušenstvím od Zapf Creation, Wall E, Lazy Town, a mnoho dalších velmi zajímavých hraček a dárků.

10. 09.

Vítejte v našem rodinném e-hračkářství, kde najdete velkou nabídku hraček pro malé i větší děti. Hračky jsou rozdělené do několika kategorií. Nabízíme hračky v Čechách většinou nedostupné a cenově velmi výhodné! Hračky si můžete objednat online (vložením do košíku) nebo přes e-mail (viz kontakty).
Hračky - velký výběr, skvělé ceny.

02. 08.

Z důvodu dovolené ve dnech 3.-6. srpna 2009 vyřídíme vaši objednávku v pátek 7. srpna 2009. Děkujeme za pochopení.

21. 03.

Spustili jsme nový e-shop Hračky Kocourek. V naší nabídce naleznete kvalitní hračky známých výrobců.Obchodní podmínky

Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dnů informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo 608 526244 nebo emailem. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu:

Hračky Kocourek.cz, Kocourovy Lhotky 1, 393 01 Pelhřimov

nebo na

email: info@hracky-kocourek.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE)

a to bez zbytečného odkladu.


Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení reklamovaného zboží
  • důvod reklamace
  • termín nákupu

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu), eventuálně záruční list.
Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.


Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho eshopu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem, a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele), přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, nepoužité, v původním nepoškozeném obalu a s dokladem o koupi.Tato lhůta se vztahuje i na zboží převzaté osobně, pokud nebylo rozbaleno a předvedeno. Předvedením zboží zákazník ztrácí nárok na 14-ti denní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu. Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny se nezapočítává dopravné) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to do 5 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem e-hračkářství nás prosím informujte telefonicky na čísle 608 526244 nebo emailem.

Zasílání zboží na dobírku

V případě nepřevzetí dobírky, budou vymáhány soudní cestou přes agenturu Deredes  náklady na soudní výlohy a poštovné za dobírku.

Co se bude dít po nevyzvednutí dobírky??

1)Obdržíte email/sms s podklady k platbě kde uhradíte částku do150,-Kč která pokryje náklady na pořízení a odeslání zboží. Částka bude splatná do 7 pracovních dnů.

2)Pokud nebude uhrazena částka do 150,-Kč,  bude Vaše nezaplacená pohledávka předána firmě Deredes a to již s pokutou 500,-Kč .

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta a nezaplacena následná částka na pokrytí zasílacích nákladů tj.150,-Kč na náš účet, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč .

Odesláním objednávky (stejně jako objednáním zboží prostřednictvím telefonu) souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o http://www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené. Platební podmínky, možnosti platby za objednané zboží dodané prodávajícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou na faktuře.

Cena na faktuře musí být shodná s cenou platnou ke dni objednání kupujícím.

Vlastnické právo k objednanému zboží, přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže však celá kupní cena byla zaplacena předem, přechází toto vlastnické právo na kupujícího předáním a převzetím dodaného zboží.


Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):
Firma Vítězslav Vítkovič, se sídlem Kocourovy Lhotky 1, 393 01 Pelhřimov; IČ: 72160641, provozovatel internetového obchodu hracky-kocourek.cz, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně (vyjímkou je dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky).
Osobní údaje jsou zadávány na registračním formuláři a na formuláři zásilky. Nejsou zadávány žádné citlivé údaje. Zákazník má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na emailu info@hracky-kocourek.cz (do předmětu zprávy uveďte OSOBNÍ ÚDAJE)